Reklamace

Výměna, vrácení a reklamace zboží

Nesedí vám barva či velikost šály? Zvolili jste nevhodný dárek? Nevadí, pomůžeme vám situaci vyřešit.
 
1. Výměna zboží

Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit, nám předejte v této lhůtě buď osobně v sídle společnosti  nebo nám ho můžete zaslat na adresu Cottisi, s.r.o., V dolině 1516/1a, Praha - Michle, 11000.  Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu o jeho zakoupení. Pro rychlejší předání reklamace nebo vrácené zboží si můžete připravit a předvyplnit formulář.

V případě výměny na adrese společnosti doporučujeme předem se s námi spojit, domluvit si výměnu a vybrat si náhradní zboží, které si pak najednou vyměníte za původní zboží.

Pro přijetí zboží na výměnu platí stejné podmínky jako pro zrušení objednávky a úplné vrácení zboží:
  • zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu

Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:
  • zboží zasílejte obyčejnou doporučenou zásilkou / balíkem (dobírka nebude přijata);
  • náklady na jedno zaslání náhradního zboží hradíme my, v případě, že budete chtít zboží opětovně vyměnit, cena za dopravu již jde za vámi;
  • v případě, že cena náhradního zboží bude nižší než cena původně zakoupeného zboží, rozdíl v ceně Vám vrátíme v případě osobní výměny. Při výměně zasláním se rozdíl v ceně nevrací.


2. Vrácení zboží (zrušení objednávky nebo její části)

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží můžete vrátit buď osobně na adrese naší společnosti nebo zasláním na naši adresu V dolině 1516/1a, Praha 10, 110 00. Vždy je třeba přiložit kopii dokladu o zakoupení.

Zboží musí být vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti. Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupuijící.3. Reklamace

Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci buď osobně nebo zasláním na adresu V dolině 1516/1a, Praha 10, 110 00.

Při osobní reklamaci na místě vyplníte reklamační protokol, kde se mj. uvedou jeho vady; při zaslání zboží k reklamaci vždy přiložte popis vad. Dále je ve všech případech nutné přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí reklamace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.